မိႈစားသံုးျခင္းက အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္

ကမာၻအႏွံ႔ မႈိႏွစ္ၿခဳိက္သူေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ မႈိမွာ အာဟာရျပည့္ဝစြာပါဝင္ၿပီး အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ၾကြယ္ဝစြာရွိပါတယ္။ ဆဲလ္ေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္။ သုေတသီေတြက မႈိစားသုံးျခင္းဟာ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကုိကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ မႈိကကိုယ္ တြင္းအာဟာရဓာတ္ကိုညႇိေပးတယ္။ အခ်ဳိ႕မႈိေတြက ကမာၻဦးကာလကစၿပီး ယေန႔ထက္တုိင္ စားေသာက္ႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕မႈိေတြကေတာ့ ကမာၻဦးအစကေန ယေန႔တုိင္ ‘အဆိပ္’ အျဖစ္ရွိေနဆဲပဲျဖစ္တယ္။ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အႏြယ္ေတြပါပဲ။...

ေၾကမြတဲ့ဥအကာက အ႐ုိးပ်က္စီးမႈအတြက္ ကူညီႏုိင္

မက္ဆာခ်ဴးဆက္လုိဝဲ (Massachusetts Lowell) တကၠသုိလ္မွ သုေတသီေတြက “ဥခြံအကာနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း” ကုသနည္းသစ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ခံေနၾကရပါၿပီ။ ေလ့လာမႈသစ္အရ ၾကြက္ေတြမွာ ဥခြံအကာနဲ႔ အ႐ုိးေနရာ အစားထုိးကုသမႈကုိ အ႐ုိးထိခုိက္ဒဏ္ရာရေနရာမွာ အသုံးျပဳခဲ့ရာေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါ တယ္။ ဥအခြံေတြဟာ ကမၻာတစ္ဝန္း မီးဖုိေခ်ာင္ေတြမွာ အေတြ႔ရအမ်ား ဆုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းပဲျဖစ္တယ္။ ဥ(ၾကက္ဥ)ကို ခြဲလုိက္ရင္ ၾကက္ဥအကာနဲ႔...