အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆအလြဲ (၈)ခု

၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ မေလ့က်င့္သင့္ပါ။ အမွန္တကယ္ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြ ေလ့က်င့္သလုိဆုိတာ ဘာကိုဆုိလုိသလဲမသိပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေတြဝိတ္မၿပီး ေလ့က်င့္သလုိမ်ဳိး မေလ့က်င့္သင့္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မထုိက္တန္လုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အေလးမမႏုိင္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုိလားတဲ့ က်န္းမာမႈပုံစံနဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔သာ...

ဗီတာမင္ဒီအားေဆး ေန႔စဥ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္

ဗီတာမင္ဒီျဖည့္စြက္အားေဆး ေန႔စဥ္ေသာက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဗီတာမင္ဒီပမာဏ ပံုမွန္ေအာက္မေလ်ာ့နည္း ေအာင္ထားရွိျခင္းက ကင္ဆာေရာဂါမ်ား (မုန္႔ခ်ိဳအိတ္ကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ ဆီး က်ိတ္ကင္ဆာ) ျဖစ္ပြား ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွင့္ စပိန္သုေတသီမ်ား၏ လတ္တေလာေလ့လာထားခ်က္အရ သိရသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာဗီတာမင္ဒီဓာတ္ကို ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ျခင္းမွ အဓိကရရွိၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအရ...
error: Content is protected !!