ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပားဓာတ္မတည့္ျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

0
284

ဒီတစ္ပတ္ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပားဓာတ္မတည့္ျခင္း(Allergic Contact Dermatitis) ျဖစ္ပြားတဲ့အခါမွာေတြ႔ရတတ္တဲ့ အေရျပားေျပာင္းလဲမႈ၊ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈစတဲ့သြင္ျပင္ လကၡဏာေတြရဲ႕အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အေရျပားဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ျပင္းထန္မႈဟာ ထိေတြ႔မႈ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ၊ ကိုယ္ခံအားနဲ႔ဓာတ္မတည့္မႈ ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္သလဲ စတဲ့အခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ဒီဓာတ္မတည့္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့အရာနဲ႔ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ပြားတဲ့ အေရ ျပားရဲ႕ တည္ေနရာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးလဲ ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာင္ယမ္းမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ျပင္းထန္မႈ ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တစ္ဖက္ကျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေရျပားေရာင္ယမ္း မႈျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကို ၾကည့္ၿပီး ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ကုိျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံကို စဥ္းစားလုိ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရ ရင္နီကယ္နဲ႔ အဝတ္အစားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ရပ္ေတြမွာျဖစ္ပြားတဲ့ အေရျပားေနရာ ကိုၾကည့္ၿပီး ဒီအရာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သဲလြန္စရတာမ်ားပါတယ္။

ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပားဓာတ္မတည့္မႈရဲ႕ အေျခခံသြင္ျပင္လကၡဏာဟာ အေရျပား ေရာင္ယမ္းမႈရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားနီရဲလာတာ၊ ေရာင္လာတာ၊ အဖုေလးေတြထလာတာ၊ အဖုေလး ေတြနဲ႔ ေရၾကည္ဖုေလးေတြေရာေနတာ စတာေတြဟာ အေရျပားအတြင္း ေရာင္ယမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကေနျဖစ္တဲ့ သြင္ျပင္ကၡဏာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိေတြ႔ေရာင္ယမ္းမႈျဖစ္စဥ္ ျပင္းထန္မယ္ဆုိရင္ ေရၾကည္ဖုထတာမ်ဳိးအထိ ေတြ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိေရၾကည္ဖုေတြ ေပါက္ထြက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေရစုိစုိ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒီလုိ အေရျပားထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္မွာ သိသာတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုကေတာ့ ယားယံမႈျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီလုိမ်ဳိး အေရျပားထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈဟာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထပ္ၿပီးျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဓာတ္မတည့္မႈကို ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြနဲ႔ ဆက္တုိက္ထပ္ၿပီး ထိေတြ႔ေနတာ ဒါမွမဟုတ္ ထပ္ကာထပ္ကာ ထိေတြ႔မႈျဖစ္ပြားေနတာ ဒါမွမဟုတ္ မတူညီတဲ့ ေနာက္ထပ္အေရျပားကို ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြ၊ အေရျပားကို မႈိတက္တဲ့ အရာေတြနဲ႔ထိေတြ႔မိတာ စတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေရရွည္ျဖစ္လာတဲ့ အေရျပားဓာတ္ မတည့္မႈ ျဖစ္စဥ္မွာဆုိရင္ေတာ့ အေရျပားဟာ ေျခာက္ေသြ႔လာၿပီး အေၾကးခြံရွိလာတတ္ပါတယ္။ အေပၚယံအေရျပားဟာ ထူလာၿပီး အေရျပားေပၚက အေရးအေၾကာင္းေတြဟာ ပုိၿပီးထင္ရွားလာပါတယ္။

ထူလာတဲ့အေရျပားမွာ ကြဲအက္တာေတြလဲ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ၾကာရွည္ျဖစ္တဲ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ ဟာ ႏွင္းခူ ဒါမွမဟုတ္ အေရျပားကို လႈံ႔ေဆာ္တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ ၾကာရွည္ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပား ေရာင္ယမ္းမႈစတာေတြမွာျဖစ္တဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ နာတာရွည္ျဖစ္ တဲ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈမွာ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ ကိုၾကည့္႐ုံသက္သက္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းက သူ႔ဟာသူ ျဖစ္လာတဲ့ ႏွင္းခူလား၊ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈလား၊ လႈံ႔ေဆာ္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈလားဆုိတာ တထစ္ခ်မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈျဖစ္ပြားေစတဲ့ အေရျပားေနရာေတြဟာ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္လားဆုိတာကုိ ပိုၿပီး သဲလြန္စေပးႏုိင္ပါတယ္။

ေရာင္ယမ္းမႈျဖစ္ပြားတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအေရျပားရဲ႕ တည္ေနရာဟာ ျဖစ္လာတဲ့ထိေတြ႔မႈ ဓာတ္မတည့္ျခင္း အေၾကာင္းခံကုိ ၫႊန္ျပတတ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ႐ွဴးဖိနပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္မတည့္ထိေတြ႔မႈျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိေတြ႔မႈျဖစ္တဲ့ ႐ွဴးဖိနပ္ရာအတုိင္းျဖစ္တဲ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈဟာ ႐ွဴးဖိနပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေတာ့ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ႐ွဴးဖိနပ္ျပဳလုပ္ ထားတဲ့ ဘယ္ပစၥည္းကို ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေနတာလဲဆုိတာကေတာ့ ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးဖုိ႔လုိေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႐ွဴးဖိနပ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သားေရေၾကာင့္လား၊ သားေရနယ္ရာမွာသုံးတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြေၾကာင့္လား၊ အေရာင္ဆုိးတဲ့ပစၥည္းေတြေၾကာင့္လား စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ပါဝင္ပစၥည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေကာက္ဝတ္ နာရီဝတ္တဲ့ေနရာမွာျဖစ္တဲ့ ထိေတြ႔မႈဓာတ္မတည့္တာဆုိရင္ေတာ့ နီကယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ လုိ႔ ပုိၿပီးနီးနီးစပ္စပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပတ္နာရီ ဒါမွမဟုတ္ လက္ေကာက္ဝတ္မွာဝတ္ဆင္ တဲ့ သတၱဳပစၥည္းေတြမွာပါဝင္တဲ့ နီကယ္က အဓိကအားျဖင့္ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ျဖစ္ေစတတ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေျပာစရာတစ္ခုကေတာ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ကုိ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြဟာ ကုိယ္ခႏၶာရဲ႕ တျခားေနရာေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ လက္ေခ်ာင္းေတြ ကေနတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကုတ္ျခစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ အေရျပားဓာတ္မတည့္တဲ့ေနရာနဲ႔ အနီးတစ္ဝုိက္ကုိ ဓာတ္မတည့္ေရာင္ယမ္းမႈ ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔တာေတြ႔ရႏုိင္သလုိ တျခားေနရာခပ္ေဝးေဝးက အေရျပားမွာ သြားျဖစ္တဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္ေရာင္ ယမ္းမႈမ်ဳိးလဲ ေတြ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ လက္နဲ႔ လက္ေခ်ာင္းေတြရဲ႕ အေရျပားအေပၚယံလႊာဟာထူတဲ့အတြက္ သူ႔တုိ႔ အေပၚမွာေတာ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈ မေတြ႔ရဘဲ သူတုိ႔ကေနတစ္ဆင့္သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြက ကုိယ္ခႏၶာတစ္ျခားေနရာက အေရျပားေတြဆီေရာက္ရွိၿပီး ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေစကာ အဲဒီေနရာေတြမွာ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈ ေတြ႔ရတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ လိင္အဂၤါ တစ္ဝုိက္အေရျပား၊ မ်က္လုံးတစ္ဝုိက္အေရျပား၊ မ်က္ႏွာျပင္အေရျပားနဲ႔ လည္ပင္းက အေရျပားေတြမွာ ဒီလုိမ်ဳိး လက္ေခ်ာင္းေတြက ေနတစ္ဆင့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္သြားတဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေတြ႔ရတာမ်ားပါတယ္။ ဒီကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြက အေရျပားဟာ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တျခားကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းက အေရျပားေတြထက္ အေရျပားအေပၚယံလႊာပါးလ်ေနလုိ႔ျဖစ္သလုိ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈမ်ားတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းေတြျဖစ္လုိ႔လဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္မတည့္အေရျပား ေရာင္ယမ္းမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ ဒီဓာတ္မတည့္ ေရာင္ယမ္းမႈက ဘယ္ေနရာမွာစျဖစ္သလဲဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ အေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ ဘယ္လုိပ်ံ႕ႏွံ႔သလဲဆုိတဲ့ပုံစံဟာ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံ ဓာတ္မတည့္ပစၥည္းကို စဥ္းစားတဲ့ေနရာ မွာ အေထာက္အကူ အေတာ္ေလးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပား ဓာတ္မတည့္မႈေတြကို ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာအလုိက္ခြဲျခားၿပီး  ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္ေတြနဲ႔ လက္ေမာင္းေတြမွာျဖစ္တာ၊ မ်က္ႏွာမွာ ျဖစ္တာ၊ မ်က္ခြံေတြမွာျဖစ္တာ၊ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဝုိက္မွာျဖစ္တာ၊ နား႐ြက္ေတြမွာျဖစ္တာ၊ ဦးေရျပားမွာ ျဖစ္တာ၊ လည္ပင္းမွာျဖစ္တာ၊ ခ်ဳိင္းၾကားေတြမွာျဖစ္တာ၊ ကိုယ္လုံးမွာျဖစ္တာ၊ လိင္အဂၤါနဲ႔ စအုိတစ္ဝုိက္ အေရ ျပားမွာျဖစ္တာ၊ ေျခသလုံးေတြမွာျဖစ္တာ၊ ေခါင္းေတြမွာျဖစ္တာ၊ ေျခဖဝါးေတြမွာျဖစ္တာ၊ တစ္ကိုယ္လုံးျဖစ္တာ၊ ေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႔မႈမ်ားတဲ့ အေရျပားေတြမွာျဖစ္တာ၊ အသားႏုေတြမွာျဖစ္တာ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ အေရ ျပားေနရာကိုလုိက္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

လက္ဖဝါးေတြမွာျဖစ္တဲ့ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈဟာ အေၾကာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈေတြရဲ႕ သုံးပုံႏွစ္ပုံေလာက္မွာ လက္ဖဝါးအေရျပားေရာင္ယမ္းမႈ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လက္ဖဝါးနဲ႔ လက္ဖ်ံလက္ေမာင္းေတြမွာ အစင္းလုိက္ေတြ႔ရတဲ့ ေရာင္ယမ္းမႈဟာ သစ္ပင္ပန္းပင္ေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတာမ်ဳိး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာမွာျဖစ္တဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈေတြဟာ အေမႊးနံ႔သာေတြ၊ ဆံပင္ဆုိးေဆးေတြ၊ အလွျပင္ပစၥည္းေတြ၊ လက္သည္းဆုိးေဆးေတြနဲ႔ အဲဒီပစၥည္းေတြထဲမွာပါဝင္ေနတဲ့ ဓာတု ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ မ်က္ခြံမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ထိေတြ႔မႈဓာတ္မတည့္ျခင္းေတြကေတာ့ မ်က္ႏွာ ျပင္အေရျပားမွာ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစတဲ့ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ပါးစပ္ တစ္ဝုိက္အေရျပားမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈေတြကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးေတြ၊ အလွျပင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အဲဒီထဲမွာပါဝင္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သလုိအစားအေသာက္ေတြ၊ သြားရည္ေတြေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ပြား ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

သြားတုိက္ေဆးလုိ ပစၥည္းမ်ဳိးေတြေၾကာင့္၊ နီကယ္လုိသတၱဳေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတာမ်ဳိးလဲ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ နား႐ြက္ေတြမွာျဖစ္ပြားတဲ့ထိေတြ႔မႈ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေတြကေတာ့ နားဆြဲေတြ၊ နားညႇပ္ ေတြေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတဲ့ နီကယ္ဓာတ္မတည့္မႈေတြမ်ားၿပီး တျခားေသာနား႐ြက္နဲ႔ထိေတြ႔တဲ့ ပစၥည္းေတြ (ဥပမာ လိမ္းေဆးေတြ မ်က္မွန္ကုိင္းေတြ) စတာေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ဓာတ္မတည့္တဲ့ပစၥည္းေတြေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ပြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဦးေရျပားမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈဟာ တျခားေနရာက အေရျပား ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အျဖစ္နည္းတယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္ေပမယ့္ ဆံပင္ဆုိးေဆးေတြ၊ အလွျပင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အဲဒီပစၥည္း ေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပြားမႈကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လည္ပင္းမွာေတာ့ လည္ဆြဲေတြ၊ အက်ႌဇစ္ေတြမွာပါတဲ့ နီကယ္လုိ သတၱဳေတြေၾကာင့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ႏုိင္သလုိ အေမႊးနံ႔သာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈေတြကိုလဲေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ခ်ဳိင္းနဲ႔ကိုယ္လုံးမွာေတာ့ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္ဟာ ေခြၽးနံ႔ေပ်ာက္ ေဆးေတြ၊ ေရေမႊးေတြနဲ႔ အဝတ္အထည္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ လိင္အဂၤါနဲ႔ စအုိတစ္ဝုိက္ျဖစ္ပြားတဲ့ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈေတြကေတာ့ လိမ္းေဆးေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ ေခါင္းေတြ သားေရေတြမွာျဖစ္ တဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈေတြကေတာ့ အဝတ္အစားေတြ၊ သားေရေတြ၊ လိမ္းေဆးေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ေျခဖဝါးမွာျဖစ္တဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈေတြကေတာ့ ဖိနပ္နဲ႔သားေရေတြ၊ ရာဘာ၊ နီကယ္ စတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။

ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အေရျပားဓာတ္မတည့္မႈဟာ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလုိပဲ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈအျဖစ္ ေတြ႔ရတာမ်ားပါတယ္။ သြင္ျပင္လကၡဏာအားျဖင့္လဲ တျခားေသာ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈေတြနဲ႔ ဆင္တူေန တတ္တာမုိ႔ ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈဟာ ၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိေတြ႔ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ႏုိင္မလားဆုိတာကို ၾကာရွည္ ဒါမွမဟုတ္ ထပ္ကာထပ္ကာျဖစ္ေနတဲ့ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈ ေတြမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကက်တဲ့အခ်က္က ျဖစ္ေစတဲ့ အရာကို မထိေတြ႔ေစဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈေတြျဖစ္ရင္ ထိေတြ႔ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ ေနတာလားဆုိတာသိရွိၿပီး အဲဒီဓာတ္မတည့္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ပစၥည္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ အေရျပားေရာင္ယမ္းမႈေတြ ၾကာရွည္ျဖစ္မေနေစဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေက (အေရျပား)

Health Care