၁။ ဘက်တီးရီယားများ၏ ဆဲလ်နံရံကို သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အခြားဆဲလ်များနှင့် ခွဲခြားရလွယ်ကူစေသည်။

၂။ ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များ၏ ပရိုတင်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ဟန့်တားပေးသည်။

၃။ ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များ၏ မျိုးပွားခြင်းဖြစ်စဉ်ကို တားဆီးပေးသည်။

Health Care