၁ဝ။ အိုင်ယာလန်

အိုင်ယာလန်တွင် အမျိုးသမီးတစ်သိန်းတိုင်း၌ ၁၉ ဦးမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြင့် သေဆုံးသည်။ တိုင်းပြည်လူဦးရေ ၄.၆ သန်းတွင် နှစ်စဉ် ရင်သားကင်ဆာရောဂါသည် အသစ် ၂၈ဝဝ ဦးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေကြသည်။ ရင်သားကင်ဆာရောဂါသည်များ၏ ၉၂.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကုသမှုခံယူကြသည်။

၉။ အမေရိကန်

အမေရိကန်တွင် ရင်သားကင်ဆာဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူသူဆယ်ဦးတွင် ကိုးဦးမှာ သက်တမ်းအနည်းဆုံး ငါးနှစ်နှင့်အထက် ပိုမိုနေထိုင်ရသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ရင်သားကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးသူမှာ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ရင်သားကင်ဆာ သုတေသနအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၁၁ သန်း သုံးစွဲခဲ့သည်။ ရင်သားကင်ဆာရောဂါသည်စုစုပေါင်း၏ ၉၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူသည်။

၈။ ဘာဘာဒို့စ်

ဘာဘာဒို့စ်နိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးတစ်သိန်းတိုင်းတွင် ရင်သားကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၂ ဦးရှိသည်။ ရောဂါသည်စုစုပေါင်း၏ ၉၄.၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

၇။ ဗြိတိန်

ဗြိတိန်တွင် ရင်သားကင်ဆာရောဂါသည်ငါးဦး၌ လေးဦးမှာ သက်တမ်းငါးနှစ်နှင့်အထက် နေထိုင်ရသည်။ အမျိုးသမီးတစ်သိန်းတွင် ၁၇ ဦးမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြင့်သေဆုံးပြီး ဆေးကုသမှုခံယူသည့်ရောဂါသည်မှာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။

၆။ အိုက်စလန်

အိုက်စလန်တွင် ရင်သားကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးသူမှာ အမျိုးသမီးတစ်သိန်းတွင် ၁၄.၄ ဦးရှိပြီး ရောဂါသည်စုစုပေါင်း၏ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

၅။ ဘဟားမားစ်

ဘဟားမားစ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်သိန်းတိုင်း၌ ရင်သားကင်ဆာဖြင့် သေဆုံးသူ ၂၆ ဦးအထိရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖီဂျီနိုင်ငံပြီးလျှင် ရင်သားကင်ဆာဖြင့်သေဆုံးသူ ဒုတိယမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရောဂါသည်စုစုပေါင်း၏ ၉၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

၄။ နယ်သာလန်

နယ်သာလန်တွင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားသူများအနက် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သက်တမ်းငါးနှစ်နှင့်အထက် အသက်ရှင်သန်ကြသည်။ ရောဂါသည်စုစုပေါင်း၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

၃။ ပြင်သစ်

ပြင်သစ်တွင် နှစ်စဉ်ရင်သားကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးသူမှာ အမျိုးသမီးတစ်သိန်းတွင် ၁၆ ဦးရှိပြီး ရောဂါသည်အားလုံး ဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

၂။ ဒိန်းမတ်

ဒိန်းမတ်တွင် လတ်တလောသုတေသနပြုချက်အရ Screening စစ်ဆေးပြီးကုသခြင်းသည် ကင်ဆာရောဂါသည်အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။ ရောဂါသည်အားလုံး၏ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် သက်တမ်းငါးနှစ်နှင့်အထက်နေရပြီး ရောဂါသည်အားလုံးဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

၁။ ဘယ်လ်ဂျီယံ

ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် ရောဂါသည်စုစုပေါင်း၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သက်တမ်းငါးနှစ်အထက် အသက်ရှင်သန်ကြပြီး ရောဂါသည်အားလုံး ဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြသည်။

မောင်အောင်နိုင်

Health Care