သက္ႀကီးပိုင္း၀ၿဖိဳးေနသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး

0
120

သက္ႀကီးပုိင္းအ႐ြယ္မ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပး ထားရေပမည္။ ဝၿဖဳိးျခင္းသည္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားအတြက္ အာဟာရဓာတ္မညီၫြတ္ေသာ သေဘာတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ေပသည္။ အဆာေျပစာမ်ား၊ အသင့္စားစာမ်ားေၾကာင့္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝၿဖဳိးတတ္သည္။ ဝၿဖဳိးျခင္းသည္ အဆီမ်ားေသာ တစ္သွ်ဴးမ်ားတြင္း အဆီမ်ား လြန္ကဲစြာေရာက္ရွိေနျခင္းကုိ ခႏၶာကိုယ္က ေဖာ္ျပ ေပးေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္၏ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ပုိမုိစားသုံးမိေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည္။ အသက္အ႐ြယ္ရင့္လာေသာအခါတြင္ အဆီမ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေနထုိင္သင့္ေပသည္။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္ အ႐ြယ္သို႔ေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေရာက္တုိင္း ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁ ကီလုိဂရမ္စီ ေလ်ာ့ က်သြားသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ႀကီးပုိင္းအတြက္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ အလြန္က်ဆင္းသြားျခင္းမ်ဳိးကား အလြန္စိတ္ပူပန္စရာ ျဖစ္ေစရတတ္သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ အသက္အ႐ြယ္၊ အရပ္အေမာင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္စံႏႈန္း ကြာျခားေနတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ႀကီးပုိင္းတြင္ အလြန္ဆုိးဝါးစြာ ဝၿဖဳိးျခင္းမ်ဳိးကိုကား အေတြ႔ရနည္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ ဝၿဖဳိးေသာသူမ်ားသည္ ယင္းဝၿဖဳိးမႈေၾကာင့္ အသက္အ႐ြယ္မႀကီးရင့္မီ ေသဆုံးသြားတတ္၍ျဖစ္သည္။ ဝၿဖဳိးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းတုိ႔အေပၚ အဆီပိုမ်ားဖိစီးမႈက က်န္းမာေရးကို ဆုိးဝါးစြာ ထိခိုက္ ေစတတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တင္ပါး၊ ဒူး၊ ေျခခ်င္းဝတ္ စသည္တုိ႔ရွိ အ႐ုိးအဆစ္မ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္၏ ဖိစီးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လည္း ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစတတ္ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ အသက္ဆုံးပါးသည္အထိ ျဖစ္ေစပါသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္၊ ေလ်ာ့က်ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေစရန္ အခ်က္မ်ားမွာ ဥပေဒသခ်မွတ္ ရန္ ခဲယဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစရန္အတြက္ မ်ားစြာေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာအတြင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်မွတ္က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ဝၿဖဳိးသူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပား လာရျခင္း (ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ရွိသည္)က သက္ေသျပေနေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝၿဖဳိးသူမ်ားအတြက္ အထူးေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ မွ်တသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားသာ စားသုံးေစ ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား အမ်ားဆုံးရေစရန္ စီမံစားသုံးေစျခင္း၊ ေန႔စဥ္စားသုံးမႈတြင္ ကယ္လုိရီကို ၁၁ဝဝ မွ ၁၂ဝဝ တြင္သာ ထားရွိစားသုံးေစျခင္း ျပဳေစရပါမည္။

ဝၿဖဳိးသူလူနာကို ပထမ ၇ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အတြင္း သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ဆႏၵရွိသေလာက္ ေသာက္သုံးေစ သင့္သည္။ သံပရာရည္၊ ဂရိတ္ဖ႐ု(သ္)ရည္၊ လိေမၼာ္ရည္၊ နာနတ္ရည္၊ ေဂၚဖီထုပ္ရည္ ႏွင့္ မုန္လာဥနီရည္တုိ႔ကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ျပဳလုပ္ေသာက္သုံးေစရမည္။ ကယ္လုိရီ ၁၁ဝဝ မွ ၁၂ဝဝ အတြင္းရွိ ပုံမွန္စားစရာမ်ားကို လည္း ႏွစ္လတာမွ် (သို႔မဟုတ္) မိမိအလုိရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ဳိးရသည္အထိ စားသုံးေပးရမည္။ ၿပီးေနာက္ လိေမၼာ္သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ု(သ္)၊ နာနတ္သီး၊ သေဘၤာသီး စသည့္ အရည္႐ႊမ္းေသာ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ၅ ရက္မွ်၊ တစ္ေန႔ ၃ နပ္စားေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကယ္လုိရီနည္းေသာ အစားအစာမ်ားကို မွ်တစြာ ေပါင္းစပ္ စားသုံးေပးျခင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ယင္းအတြက္ (၁)အေစ့အဆန္၊ အခြံမာသီးမ်ား (၂) ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား (၃) သစ္သီးဝလံမ်ား ဟူ၍ အုပ္စု ၃ စုပါဝင္ၿပီး ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ သစ္သီးဝလံ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ပါဝင္ေအာင္ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။ အထက္ပါ ၃ အုပ္စုလုံး မွ်တစြာ ပါဝင္ေစရမည္ဟုဆုိ လုိပါသည္။ ကယ္လုိရီျမင့္မားေသာ ေထာပတ္၊ ခ်ိစ္၊ ေခ်ာကလက္၊ ႏုိ႔မလုိင္၊ အဆီမ်ားအစာမ်ား၊ အေၾကာ္မ်ား၊ ေပါင္မုန္႔၊ သၾကားလုံး၊ ကြတ္ကီး၊ ကိတ္၊ အာလူး၊ သၾကား၊ ပူတင္း၊ အခ်ဳိရည္၊ အရက္၊ အားဖည့္အခ်ဳိရည္မ်ဳိး အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အစားေရွာင္စတြင္ သံပရာရည္၊ ပ်ားရည္အေရာသည္ ဝၿဖဳိးျခင္းကုိကုသရာ၌ စြမ္းအင္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိရန္ႏွင့္ အာသာ ဆႏၵအတြက္ပါ ေကာင္းက်ဳိးအထူးရေစသည္။ ဖန္ခြက္တစ္ခြက္တြင္ ေရေႏြးေႏြးအေနအထား၌ သံပရာသီးတစ္ ျခမ္း ညႇစ္ထည့္၍ ပ်ားရည္တစ္ဇြန္းထည့္ေမႊေပးကာ ပုံမွန္ေသာက္သုံးေပးႏုိင္သလုိ အခ်ိန္ျခား၍ မၾကာခဏဆုိ သလုိ စိတ္ႀကဳိက္ ေသာက္သုံးေပးႏုိင္သည္။

ေဂၚဖီထုပ္သည္ ဝၿဖဳိးျခင္းကိုထိေရာက္စြာကုသေပးႏုိင္ေသာ အိမ္တြင္းကုထုံးဝင္ စားစရာျဖစ္သည္။ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဂၚဖီထုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ တာတားရစ္အက္ဆစ္ Tartaric acid ဓာတ္သည္ သၾကားႏွင့္အျခား ကစီဓာတ္မ်ားကုိ အဆီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္အား တားျမစ္ေပးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေဂၚဖီထုပ္ကို လွီးစိတ္၍ ေဂၚဖီ႐ြက္သုပ္အျဖစ္ စားသုံးေပးျခင္းက ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ပိန္သြယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ရေစပါသည္။ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးျခင္းကလည္း ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ျပဳေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္ကုိ က်စ္လ်စ္ေစပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ၿပီး ေျပးျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားကလည္း ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစပါသည္။ ယင္းက်င့္စဥ္မ်ားက အဆီမ်ား ထပ္မံ ပို႔ခ်ျခင္းကို တားဆီးေပး၍ ခႏၶာကိုယ္ကို သြယ္လ်ေစပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္၏ ခ်ပ္ရပ္ေသာေနရာမ်ားကို အားရွိေစပါသည္။ ယင္းက်င့္စဥ္မ်ားထဲတြင္ ဘူဂ်န္ဂအာသန၊ ရွာလဘအာသန၊ ခ်ကၠရာသန၊ ဝဇီရာသန၊ ေယာဂမုျဒာ၊ ႀတိေကာဏသနတုိ႔ပါဝင္သည္။ (ယခုအခါ ေယာဂက်င့္စဥ္ စာအုပ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ျပေခြမ်ား ဝယ္ယူ ရရွိႏုိင္ပါၿပီ) ယင္းက်င့္စဥ္မ်ားက ဂလင္းမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစကာ ေသြးလွည့္ပတ္ျခင္း၊ အားနည္း ေသာ ခႏၶာကိုယ္ေနရာမ်ားစြာကို အားရွိေစျခင္းႏွင့္ ေလးနက္ျပင္းျပစြာ အသက္႐ွဴ႐ႈိက္ျခင္းက အဆီပိုမ်ားကုိ ေပ်ာ္က်ေစျခင္းအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။

က်မ္းကိုး

Naturopathy for LONGVITY by Dr. H.K.Bakhru

ညီညီေက်ာ္

Healh Care