Advertisement

Trending

အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆအလြဲ (၈)ခု

၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ မေလ့က်င့္သင့္ပါ။ အမွန္တကယ္ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြ ေလ့က်င့္သလုိဆုိတာ ဘာကိုဆုိလုိသလဲမသိပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေတြဝိတ္မၿပီး ေလ့က်င့္သလုိမ်ဳိး မေလ့က်င့္သင့္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မထုိက္တန္လုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အေလးမမႏုိင္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုိလားတဲ့ က်န္းမာမႈပုံစံနဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔သာ...
error: Content is protected !!